Beast-Master

Beast Master Ota kondjo moMoscow nena

WINDHOEK –Enyakwa lyaNamibia mondjundo yoAfrican Cruiserweight, Vikapita ‘Beast Master’ Meroro ngoka iilongekidha ...

JS Academy ya ningi oshitopolwa shoTura Magic 

WINDHOEK – Ospana hayi dhana moliha yopombanda yaMTC oTura Magic oya taamba osikola yedhina JS Academy ndjoka hayi dheula ...
Komesho-2

Komesho okuna ondjodhi onene

WINDHOEK-Nonando oyendji oye mu tseyele ashike mokuimba piituthi ngaashi yomavalo, nomainyanyudho gayoolokathana, omwiimbi ...
King-1

Kilimanjaro ta longekidha uudhano woongonyo moNooli

OSHAKATI-Aakalimo yomOshakati niitopolwa yopopepi otaya ka nyanyudhwa kongundu yoKilimandjaro Boxing Club okupitila muudhano ...

Savannah Afros ota yi ka imba koWarehouse Theatre

WINDHOEK-Konima ashike yokuulika uunyakwa nuunongo wawo koshituthi oshititano shegandjo lyomakopi kaahikingalo dhingi Aanamibia ...

A indile epangelo li gwedhele oshimpungu shomaudhano

OKATANA-Omunashipundi gwewawa lyaagundjuka mOshana Ephraim Nekongo okwa hala epangelo opo li gwedhele omutengenekwa faneko ...
Album1

Sometime ota ka pititha oalbum ye ontiyali

KUVUKILAND – Omumati omugundjuka ngono ha hiki oongalo Haikali Tuulongelwa a tseyika nawa nedhina Sometime otaka pititha ...