Elongo

Aavali ya thigwa pomutenya naanona yawo
Aavali ya thigwa pomutenya naanona yawo
Elongo
Friday, 29 January 2016
681
0

Aavali ya thigwa pomutenya naanona yawo

  ONDANGWA – Aavali oyendji mboka yali yena uunona wawo hawu hiti enongelo poskola yaRhodes, oyali ya thigwa pomutenya pamwe nuunona wawo no yaana kutya otaye wu fala peni konima sho osikola ndjika yali ya lombwelwa yi pate omakumba gawo mbala molwaashoka...

Aavali taya tala iilonga yaanona yawo
Aavali taya tala iilonga yaanona yawo
Elongo
Friday, 01 August 2014
308
0

Aavali taya tala iilonga yaanona yawo

KuMaria Namupala ONAYENA – Ngaashi shi li omukalondjigilile aavali haya tala omambo oshowo iilonga yoyana poosikola dha yooloka oshowo sha li shaningwa posikola yopevi yOniiwe momasiku sho gali 23 sigo 24 ga Juli omvula ndjika.  Omukuluntuskola posikola yopevi...

Aalongwa 241 yopEenhana Vocational Training Centre ya pewa oonzapo
Aalongwa 241 yopEenhana Vocational Training Centre ya pewa oonzapo
Elongo
Friday, 18 July 2014
682
0

Aalongwa 241 yopEenhana Vocational Training Centre ya pewa oonzapo

KuClemence Tashaya EENHANA – Aalongwa 241 kohi yoshiputudhilo hashi wilikwa kolutu lwomadheulo lwaNamibia nenge Namibia Training Authority’s (NTA) Eenhana Vocational Training Centre (EVTC) oya pewa oonzapo konima yokupita eilongo lyawo. Aalongwa mbaka mokati kawo...

Aanaskola yo pEngoyi ya talelepo omunkulofuta
Aanaskola yo pEngoyi ya talelepo omunkulofuta
Elongo
Friday, 16 May 2014
346
0

Aanaskola yo pEngoyi ya talelepo omunkulofuta

KuMaria  Namupala ONAYENA – Ngaashi oosikola odhindji hadhi ningi ethimbo lyomafudho goskola, momasiku ga 5 Mai osikola Engoyi yili moshikandjolongo Onyaanya nayo oyali ya longekidha olweendoilongo opo aanaskola yawo ya talelepo omunkulofuta niiputudhilo...

Aakuluntu na ya se oshimpwiyu manga aanona inaa ya shuna komanongelo
Aakuluntu na ya se oshimpwiyu manga aanona inaa ya shuna komanongelo
Elongo
Friday, 16 May 2014
343
0

Aakuluntu na ya se oshimpwiyu manga aanona inaa ya shuna komanongelo

KuClemence Tashaya EENHANA – Aanona yosikola oya tameke ishewe ootundi dhawo dhoshikako oshitiyali oshiwike shika konima yokukala mefudho konyala uule womwedhi gumwe. Epulo oondika kutya aanona yangapi yi ilongekidhila nawa etameko lyoshikako oshitiyali. Noshikwawo...

Konyala omathele ya pewa oonzapo poDAPP Vocational Training Centre
Konyala omathele ya pewa oonzapo poDAPP Vocational Training Centre
Elongo
Friday, 09 May 2014
346
0

Konyala omathele ya pewa oonzapo poDAPP Vocational Training Centre

KuClemence Tashaya EENHANA –Konyala aalongwa 119 penongelo lyuungomba lya Development Aid from People to People (DAPP) oya piti iilongwa yawo moongundu ngaashi oongeshefa, uuhamushanga, okutunga noku kolonga oshowo eyokomeho lyoshigwana. Egandjo nenge epito ndika...

Osikola Mateus Nashandi ya pewa omagano koombushe
Osikola Mateus Nashandi ya pewa omagano koombushe
Elongo
Friday, 02 May 2014
449
1

Osikola Mateus Nashandi ya pewa omagano koombushe

KuMaria Namupala UUYOKA – Momasiku sho gali 19 Apiilili, Osikola Mateus Nashandi ndjono yali hayi ithanwa Iikokola, yili moshikandjolongo Onathinge oyali ya talelwapo koombushe yawo konyala ayehe mbono ya lukilwa omaboloka oshowo oongulu dhosikola penongelo...