Aadhani ye vule po 400 otaya ka kanitha omboloto

  ONGWEDIVA-Konima sho ehangano lyoMTC lya li lya hulitha po ekwashilipaleko lyoliha onene moshilongo kuyele omweedhi gwazako uumbanda owu li mpaka ngele inapu monikwa omukwashilipaleki...

Deizzy ota ka kalelapo Namibia mo USA

Windhoek Kamwe komuukadhona dhingi moshilongo, Dorcas “Deizzy” Mbevo, oka hogololwa opo ka ka kalelepo Namibia methigathano lyuukadhona dhingi lyaMiss United States of America (USA), ndyoka...

Ya tindilwa yi ifutule mo sho anuwa ya kwata omukiintu koonkondo

  ONGWEDIVA-Aalumentu yaali oya holoka mompangu yaMangestalata mOutapi oshiwike shika taya hokololithwa sho anuwa ya dhenge noku kwata koonkondo omukiintu gwomimvo 31. Omulumentu nomuholike gwe oyali...

Omafano gOlufuko ota ga ka ulikwa moshiwike shomithigululwakalo

  Windhoek Ku mboka yali inaaya mona ompito yokuya kOlufuko nuumvo, omafano ngoka gokOlufuko otaga ka ulikwa mongulu ndjoka yomithigululwakalo yo Franco-Namibia Cultural Centre (FNCC) moshilando...

Omusita Eliakim Iiyambo a hulitha

ETILYSA-Egongalo Etilyasa oli li moshikogo oshiluudhe konima sho lya li lya kanitha omusita gwalyo omukulu ngoka aadhika eli moshipundi shevululuko. Tatekulu Eliakim Iiyambo okwa li...

Etalululo lyomahupilo kali shi eshunithopevi –Schlettwein a ti

  Windhoek Ominista Yiimaliwa oya ti etalululo lyomuthika gwomahupilo gaNamibia kehangano ndyoka hali tala omithika dhomahupilo giilongo muuyuni itali ti kutya omahupilo gasho oga shunithwa pevi. Calle...