Oshakati ya mono okapale koBeach Ball

  OSHAKATI - Ethigathano lyuudhano woVolleyball ndyoka hali dhanenwa kominkulofuta lyamono onkalamwenyo ompe, konima sho ewiliko lyuudhano mbuka koNooli lyali lya etapo okapale kopamuthika mOshakati...

Uudhano gwoTafel Larger NFA gwa tseyithwa koNooli

  ONGWEDIVA - Ehangano lyokatanga kokoompadhi moNamibia olya li lya adha esindano sho lya nyangele iitopolwa yokoNooli ethigathano ndyoka lya nuninwa ashike oosipana dhoka dha...

Smart Boxing Bonanza  oshikando oshitiyali

    ONDANGWA –  Uudhano mboka wa kala wa tegelelwa koyendji monooli osho wa thigi aaholi yuudhano woongonyo taya yolele ketayego. Uudhano mbuno owali wa dhanwa...

Quado Boy ota kongo Kamoli

  WINDHOEK - Moses Nasheovanhu Shikalepo a tseyika nawa nedhina Quado-Boy oteshi enditha nawa moongalo dhe, sho ishewe a pititha okangalo ke okape pamwe nokaviidio...

Ras Sheehama a nyanyudha pedhimbuluko lya Lucky Dube

  WINDHOEK - Omuimbi gwoongalo dho Reggae naandhoka dhopamuthigululwakalo Ras Sheehama oye ali omu imbi dhingi nomunyanyudhi, pethimbo lyoshiindingili shoka shali sha longekidhilwa owina okudhimbulukwa...

Allex na Shyer yapitiha omusholondondo gwoongalo dhawo

  WINDHOEK - Iinima osho ye endele nawa aamati mbaka yaali, ha ya imbi oongalo oombwaanawa. Shika osha ningwa konima sho Allex na Shyer ya...