education

Aayelele moNehale lyaMpingana ina ya mona elongo
Aayelele moNehale lyaMpingana ina ya mona elongo
Oonkundana
Friday, 11 March 2016
342
0

Aayelele moNehale lyaMpingana ina ya mona elongo

  OMBOTO –  Aanona yo momudhingoloko gwOmboto oye na omashongo omanene naashino oshe ya ningila oshidhigu opo ya tsikile neilongo lyawo. Oyendji yomaanona mbaka oha ya ende oondjila oonde okuya komanongelo, noyendji oya etha omanongelo omolwoondjila ndhoka...

Aavali naya kuthombinga melongo –Haufiku ta ti
Aavali naya kuthombinga melongo –Haufiku ta ti
Oonkundana
Friday, 12 February 2016
377
0

Aavali naya kuthombinga melongo –Haufiku ta ti

ESHAKENO – Kansela gwoshikandjohogololo Eenhana, Udeiko Haufiku okwa pula aavali ya kuthe ombinga melongo lyaanona yawo. Eindilo ndika okwe li ningi Omaandaha oshiwike shika pethimbo ali ta popitha aavali, aalongi oshowo aanaskola posikola yongula pEshakeno. Haufiku...

Elongo lyopaseko otali gandjwa oshali 2016
Elongo lyopaseko otali gandjwa oshali 2016
Oonkundana
Friday, 13 November 2015
392
0

Elongo lyopaseko otali gandjwa oshali 2016

  Windhoek – Epangelo olya gandja elombwelo kutya okuza omumvo tu uka osikola pondondo yoseko otayi ka gandjwa pwaana ofuto momanongelo goshigwana. Pakatokolitho koKabinete epangelo olya kuthapo ofuto tayi dhengele yomoshiketha shokupendulapo osikola ngaashi...

no-cover
no-cover
Oonkundana
Friday, 30 October 2015
306
0

Geingob okwa hala elongo lyoshali kiiputudhilo yopombanda

  Windhoek-Omuperesidente Hage Geingob okwa pula epangelo opo li ethepo omukalo gwoku gandja omikuli kaanasikola mboka ta ya ilongo miiputudhilo yopombanda. Omukalo gwomikuli dho kwiilongitha,Geingob okwa ti otagu fala aailongi mbaka moongunga konima ashike sho...

Elongo i hali kokelwa
Elongo i hali kokelwa
Eenguhudana
Friday, 18 September 2015
278
0

Elongo i hali kokelwa

  OSHIYA  –  Omumati omugundjuka gwomimvo24 okwa holola enyanyu lye omolwa elongo lyaakuluntu ndyono ta ti olyemu longela uuwanawa owundji monkalamwenyo ye, mbono a li  inee wu mona poomvula dhopetameko. Lucas Profiliu okwa li a gandja ehokololo lye oshiwike...

Ya dhana esiku lyelongo lyaakuluntu mOshikoto
Ya dhana esiku lyelongo lyaakuluntu mOshikoto
Oonkundana
Friday, 11 September 2015
296
0

Ya dhana esiku lyelongo lyaakuluntu mOshikoto

  OKAHANYA – Aakalimo yomoshitopolwa shaShikoto mEtiyali lyoshiwike shika oya dhanene noku tyapula esiku lyelongo lyaakuluntu pamuthika goshitopolwa. Shino oshali sha ningwa sho Namibia ta dhana esiku ndika oshikando oshiti-23. Esiku ndino olya li lya dhanenwa...

Hamutenya a kumagidha aanasikola
Hamutenya a kumagidha aanasikola
Oonkundana
Friday, 24 July 2015
221
0

Hamutenya a kumagidha aanasikola

ONDANGWA – Omukuluntu gwehangano lyiihape niingumutulu moNooli yoshilongo Jacob Hamutenya omasiku ngazi ko okwa li a kumike aanaskola yaza koosikola dhomoshitopolwa shaHangwena opo yiitulemo melongo lyawo yo ya kale aluhe haya simaneke Kalunga oshowo aakuluntu...